• Omsorg på ditt sätt

    På Attendo ger vi dig den omsorg du behöver på det sätt du vill, varhelst vi möter våra kunder och patienter runt om i Norden.

Om Attendo

Care

Attendo är det ledande företaget inom äldreomsorg i Norden och vi har en stark position inom omsorg för personer med funktionsnedsättningar. 

Vår historia

Health care

Attendo har 30 års erfarenhet av att erbjuda tjänster inom hela omsorgs- och vårdkedjan, från äldre- och individomsorg till sjuk- och tandvård.

Blogg

Mellan ett gym och en vårdcentral ligger vår dagliga verksamhet på Säbygatan i Uppsala. Hit kommer personer med psykiska funktionsnedsättningar från attendoboenden och andra verksamheter i Stenhagen, Morgongåva och andra delar av staden.

Henrik Borelius

Läs mer >>

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.