• Omsorg på ditt sätt

    På Attendo ger vi dig den omsorg du behöver på det sätt du vill, varhelst vi möter våra brukare och patienter runt om i Norden.

Om Attendo

Care

Attendo är det ledande företaget inom äldreomsorg i Norden och vi har en stark position inom omsorg för personer med funktionsnedsättningar. 

Vår historia

Health care

Attendo har 30 års erfarenhet av att erbjuda tjänster inom hela omsorgs- och vårdkedjan, från äldre- och individomsorg till sjuk- och tandvård.

Blogg

It is a beautiful autumn morning in Raasepori in Southern Finland when I meet Tarja at Attendo Villa Penttby. I like to go out and do practical work in Attendo now and then to get new ideas on how we can develop Attendo. Today Tarja will be my coach.

Henrik Borelius

Läs mer >>

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.