Årsstämma 2021

Attendos årsstämma 2021 kommer att hållas den 14 april 2021, i Danderyd, Stockholm. Mer information om årsstämman kommer finnas tillgänglig på denna sida.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Attendo. Förslag ska ha inkommit till Attendo senast den 24 februari 2021 och skickas till attendoboard@attendo.com.