Koncernledningen

Attendos styrelse har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till den verkställande direktören och koncernledningen. Attendo har fyra affärsområden som styrs av respektive affärsområdeschef, där ansvarsfördelning sker baserat på geografiska regioner och tjänsteområde.

Stark gemensam kultur men med lokalt ansvar

Det finns tre koncernfunktioner: Ekonomi och finans, Affärsutveckling och Kommunikation och IR, vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören och som ingår i koncernledningen. Koncernledningen sammanträder en gång per månad för bland annat uppföljning av resultat och finansiell ställning, uppdatera strategier och affärsplaner samt diskutera koncernens kvalitetsarbete, personal- och organisationsfrågor.

Attendos koncernfunktioner

Attendos verkställande direktör och koncernledning leder Attendo i enlighet med styrelsens riktlinjer. Koncernledningen består av den verkställande direktören, de fyra affärsområdescheferna, ekonomi-och finansdirektör samt affärsutvecklingsdirektör. Attendos koncernledning har i genomsnitt arbetat inom Attendo i över 10 år vilket är unikt i branchen och reflekterar vikten av kontinuitet.

Samtidigt som koncernledningen har en mycket diversifierad bakgrund delar samtliga medlemmar ett starkt engagemang för kvalitetsutveckling inom vår bransch. Detta bidrar till att viktiga beslut tas efter noggrant övervägande från flera olika perspektiv.

Koncernledningens medlemmar

VD och koncernchef

Affärsområdeschef Attendo Skandinavien

Affärsområdeschef Attendo Finland

Ekonomi- och finansdirektör

Kommunikations- och IR-direktör

Affärsutvecklingschef