Ammy Wehlin

Affärsområdeschef Attendo Skandinavien

Född: 1962

Utbildning: Socionom/social omsorg, Malmö högskola

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2003

Tidigare befattningar: Regionchef, Attendo 2000–2003, Biståndschef, Malmö kommun, 1998–2000.

Innehav i Attendo:
1.541.529 aktier
157.380 teckningsoptioner

Ammy-Wehlin.jpg