Andreas Koch

Kommunikations- och IR-direktör

hero icon left
hero icon right

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Head of Investor Relations på SSAB 2013–2016, Head
of Communications på Carnegie 2007–2013, Head of Investor Relations på
SCA 2005–2007, Affärsanalytiker på SCA 2002–2005.

Innehav i Attendo:
24.402 aktier
68 493 köpoptioner
Andreas-Koch.jpg