Andreas Koch

Kommunikations- och IR-direktör

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Affärsanalytiker på SCA 2002-2005, Head of Investor Relations på SCA 2005-2007, Head of Communications på Carnegie 2007-2013, Head of Investor Relations på SSAB 2013-2016.

Innehav i Attendo:
27.395 aktier
68 493 köpoptioner
Andreas-Koch.jpg