Eric Wåhlgren

Affärsutvecklingschef

hero icon left
hero icon right

Född: 1979

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings universitet

Anställd: 2020 (mars)

Medlem i koncernledningen: 2020

Tidigare befattningar: Vice president & Head of Group Strategy Elekta 2017–
2020, Managementkonsult The Boston Consulting Group 2005–2017.

Innehav i Attendo:
0

Erik-Wåhlgren_1000px.jpg