Fredrik Lagercrantz

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Senior Vice President Business Control Swedish Match 2013–2017, Vice President Group Business Control Swedish Match 2009–2013, managementkonsult Mckinsey & Co 2004–2009.

Innehav i Attendo:
10.000 aktier
240.934 köpoptioner

Fredrik-Lagercrantz.jpg