Johan Spångö

Affärsutvecklingschef

Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Anställd: 2014

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Managementkonsult Qvartz 2008-2010, Affärsutvecklare Lernia 2011-2013, Affärsutvecklare Attendo 2014-2016

Innehav i Attendo:
15.016 aktier
91.503 teckningsoptioner

Johan_Spångö.jpg