Martin Tivéus

VD och koncernchef

hero icon left
hero icon right

Född: 1970

Utbildning: Fil.kand, Stockholms Universitet.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Telia Company

Tidigare befattningar: VD och koncernchef på Avanza bank, Nordenchef
på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia och
Glocalnet.

Innehav i Attendo:
45.695 aktier
1.083.892 köpoptioner

Martin-Tivéus.jpg