Pertti Karjalainen

Chef Försäljning och Samhällskontakter Attendo Finland

Född: 1969

Utbildning: PhD radiologi, Helsingfors Universitet

Anställd: 2007

Medlem i koncernledningen: 2007

Tidigare befattningar: VD och grundare av MedOne Oy 2000–2007. Har tidigare arbetat som läkare 1996–2000.

Innehav i Attendo:
18.039.265  aktier
157.380 teckningsoptioner

Perti-Karjalainen.jpg