Virpi Holmqvist

Affärsområdeschef Attendo Finland

Född: 1970

Utbildning: MSc i Economics och Business Administration från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Anställd: 2019

Medlem i koncernledningen: 2019

Tidigare befattningar: VD för Touhula Group, Operativ chef för affärsområdet primärvård och omsorg samt CFO på Pihlajalinna. Virpi arbetade i Attendo mellan åren 2008-2015.

Innehav i Attendo:
0

virpi holmqvist_600px.jpg