Virpi Holmqvist

Affärsområdeschef Attendo Finland

hero icon left
hero icon right

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Anställd: 2019

Medlem i koncernledningen: 2019

Tidigare befattningar: VD för Touhola Group, Operativ chef för affärsområdet
primärvård och omsorg samt CFO på Pihlajalinna. Virpi arbetade inom
Attendo mellan åren 2008–2015.

Innehav i Attendo:
123 287 köpoptioner

virpi-fi.jpg