Alf Göransson

Styrelseledamot, medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1957

Utbildning: Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB och Axfast AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Sweco AB, Melker Schörling AB, NCC AB samt Sandberg Development Group.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, VD och koncernchef i Svedala Industri AB.

Innehav i Attendo:
0 aktier

Alf-Göransson.jpg