Alf Göransson

Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1957

Utbildning: Internationell ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Attendo AB, Sweco AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc, USA samt Sandberg Development Group.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, VD och koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Innehav i Attendo:
0 aktier

Alf-Göransson.jpg