Alf Göransson

Styrelseledamot, medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

hero icon left
hero icon right

Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1957

Utbildning: Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag:Styrelseordförande i Loomis AB, Hexpol AB, NCC AB och Axfast AB och styrelseledamot iSweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, VD och koncernchef i Svedala Industri AB.

Innehav i Attendo:
0 aktier

Alf-Göransson.jpg