Amanda Hellström

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal, suppleant

hero icon left
hero icon right

Född: 1988

Utsedd i styrelsen: 2020

Innehav i Attendo:
0 aktier