Amanda Hellström

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal, suppleant

Född: 1988

Utsedd i styrelsen: 2020

Innehav i Attendo:
0 aktier