Anitra Steen

Styrelseledamot

Anitra är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Fil.kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AFA Försäkring och Akademiska hus samt styrelseledamot i Oral Care Holding SWE.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i PostNord AB. Verkställande direktör i Systembolaget AB 1999–2009, generaldirektör i Riksskatteverket 1996–1999, statssekreterare i finansdepartementet 1994–1995, generaldirektör i Verket för Högskoleverket 1992–1994 samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Innehav i Attendo:
10.900 aktier

Anitra-Steen.jpg