Anitra Steen

Styrelseledamot

Anitra är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Fil.kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AFA Försäkring, Akademiska hus och Teracom Group samt styrelseledamot i Oral Care Holding SWE och Baven AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Svenska Spel AB, Telje Inköp AB och Iris Sverige AB. Styrelseledamot i bl.a PostNord AB, Stockholms Sjukhem och Lantmännen Ekonomisk Förening. Verkställande direktör i Systembolaget AB, generaldirektör i Riksskatteverket, statssekreterare i finansdepartementet, generaldirektör i Verket för Högskoleservice samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Innehav i Attendo:
10.900 aktier

Anitra-Steen.jpg