Anssi Soila

Styrelseledamot, ledamot i investeringsutskottet

Anssi är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör Tekniska Högskolan, Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan, Helsingfors

Invald i styrelsen: 2007
Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstiftelsen för Finlands Flygförbund.
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Spanda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy 1995-1999, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy 1973-1995.
Innehav i Attendo:
1.255.455 aktier
Anssi-Soila.jpg