Anssi Soila

Styrelseledamot

hero icon left
hero icon right

Anssi är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör, Tekniska Högskolan Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2007
Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstiftelsen för Finlands Flygförbund.
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Sponda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy.
Innehav i Attendo:
1.255.455 aktier
Anssi-Soila.jpg