Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1963

Utbildning: Ekonomie Magister, Handelshögskolan Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy och CapMan Oyj.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe 1998–2006, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland 1996–1998 och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd 1987–1996.

Innehav i Attendo:
5.000 aktier

Catarina-Fagerholm.jpg