Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

hero icon left
hero icon right

Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy och CapMan Oyj.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

Innehav i Attendo:
10.000 aktier

Catarina-Fagerholm.jpg