Revisorer

Huvudansvarig revisor

hero icon left
hero icon right

Huvudansvarig revisor: Patrik Adolfson, PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor för Attendo AB sedan 2015. Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Född: 1973

Andra revisionsuppdrag: AcadeMedia AB (publ), (publ), Bonava AB (publ), Nordstjernan AB, Pandox AB (publ), Securitas AB (publ) och SHH Bostad AB (publ)