Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

hero icon left
hero icon right

Suvi-Anne är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1963

Utbildning: Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

Invald i styrelsen: 2020

Befattning och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

Innehav i Attendo:
0 aktier

suvi-anne_600px.jpg