Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet och i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet

Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född: 1980

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Senior Investment Manager på Nordstjernan.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Ramirent Group, styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

Innehav i Attendo:
6.000 aktier

Tobias-Lönnevall.jpg