Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet och ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet

Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född: 1980

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Senior Investment Manager på Nordstjernan och styrelseledamot i Ramirent Group.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding 2013-2016, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics 2010, Finance Manager på Landic Property 2008-2009 och managementkonsult på Accenture 2006-2008.

Innehav i Attendo:
6.000 aktier

Tobias-Lönnevall.jpg