Ulf Lundahl

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

hero icon left
hero icon right

Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1952

Utbildning: Jur. kand. och Civilekonom, Lunds Universitet.

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital AB och Nordstjernan Kredit AB, Handelsbanken regionbank Stockholm samt styrelseledamot i Holmen AB och Indutrade AB.

Tidigare befattingar: Vice VD och stf VD i L.E. Lundbergsföretagen, VD Danske Securities, VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige.

Innehav i Attendo:
20.000 aktier

Ulf-Lundahl.jpg