Ulf Lundahl

Styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet och investeringsutskottet

Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1952

Utbildning: Jur.kand. och Civilekonom, Lunds universitet

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital AB, Handels­banken regionbank Stockholm och Ramirent Oy samt styrelseledamot i Eltel AB, Holmen AB, Indutrade AB och Nordstjernan Kredit AB.

Tidigare befattingar: Vice VD och stf VD i L.E. Lundbergsföretagen 2004–2014, VD Danske Securities 2001–2003, VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992–2001.

Innehav i Attendo:
10.000 aktier

Ulf-Lundahl.jpg