Medarbetare

Människor med olika bakgrunder och behov tar del av Attendos omsorg varje dag. Våra medarbetares kompetens, engagemang och omtanke är avgörande för att kunder och deras närstående ska vara nöjda med våra insatser.

hero icon left
hero icon right

Ett värderingsdrivet arbete

Attendos verksamhet bygger på en stark grund av gemensamma värderingar. Våra värderingar - kompetens, engagemang och omtanke - fungerar som vägvisare i vardagen för att uppfylla visionen: Att stärka individen. Våra kunder ska alltid känna sig trygga, säkra och självständiga. Vi sätter individens behov främst och bemöter alla med respekt och värme.

Utifrån lokala behov bedriver våra verksamheter värderingsdiskussioner baserat på händelser. Ett omfattande material för att leda och dra slutsatser av värderingsarbete finns att tillgå genom Attendos centrala funktioner.

Nöjda medarbetare

Attendo har omkring 25 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare, och att medarbetarna ska vara nöjda med såväl sin egen arbetssituation som med arbetsgivaren och sin närmaste ledare.

Vi följer löpande upp vad våra medarbetare tycker genom årliga utvecklingssamtal och daglig dialog. Varje år görs även temperaturmätningar av medarbetarnas arbetssituation samt hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats. Resultaten från dessa undersökningar har varit goda och stabila över tid. Den genomsnittliga medarbetarnöjdheten 2019 var 3,9 av 5 möjliga. Nöjdheten med den närmaste chefen var också 3,9 av 5,0.

Kompetens som gör skillnad

För att säkerställa hög kvalitet och fortsatt utveckling erbjuder Attendo kontinuerligt utbildningar till alla medarbetare. Samtliga medarbetare erbjuds en grundlig introduktion med bland annat handledda arbetspass och fadderverksamhet. All kompetensutveckling utgår sedan från individuella planer. I dessa kan det ingå lokala, centrala och webbaserade utbildningar.

Attendo söker ledare som vill göra skillnad. Ledarskap i Attendo handlar om ansvar, synlighet och tillgänglighet. Varje verksamhetschef har ett stort eget ansvar för sin verksamhet, och ska systematiskt delegera ansvar så att medarbetarna känner delaktighet. Vi investerar för att höja verksamhetschefernas kompetens, framförallt genom en omfattande intern grundutbildning.

En god arbetsmiljö

Attendo arbetar aktivt för att chefer och medarbetare ska kunna bedöma risker och agera på ett sätt som gör att vi får trygga och säkra arbetsplatser, och förebygger risker för hot och våld. Vi följer upp sjukskrivningar för att hjälpa medarbetare att så snabbt det är lämpligt komma tillbaka i arbete.

Under 2019 infördes ”Mobil omsorg” på alla våra äldreboenden i Skandinavien, ett digitalt hjälpmedel som ökar kvaliteten i omsorgen genom säkrare överlämningar och dessutom minskar stressen för våra medarbetare.