Hoppa till huvudinnehåll
Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att utveckla en kostnadseffektiv omsorg som drar nytta av tekniska framsteg och samtidigt räcker till fler människor med behov. Attendo har under drygt 35 år varit ledande när det gäller att tillföra ny kapacitet som möter lokala behov och leda utvecklingen av nya arbetssätt och metoder som utvecklar omsorgen.

Ledande i nya etableringar

Privata aktörer har svarat för mer än hälften av all nyproduktion av äldreboenden i Sverige och Finland de senaste åren. Attendo har ensamt stått för mer än var femte nyöppnade plats på ett äldreboende sedan 2008.

Etableringen av ett nytt boende leder till en rad positiva värden för samhället utöver den utförda omsorgen. Ett boende med omkring 60 lägenheter skapar drygt 50 arbetstillfällen när det är i drift, och mer än 30 årsarbeten under själva byggnationen.

Genom att Attendo kontinuerligt bygger nya boenden kan vi bistå kommuner med expertkompetens inom etablering av äldreboenden, från identifiering av tomt, byggherre och investerare till rekrytering av personal, öppning och inflyttning på boendet.

Under 2022 öppnade Attendo 274 nya platser och påbörjade uppförandet av 166 nya platser inom egen regi.

Löser komplicerade vård-och omsorgsutmaningar

Attendo hjälper kommuner och regioner att lösa komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. Vi erbjuder bland annat omsorg till multisjuka och personer med flera funktionsnedsättningar eller komplicerade diagnoser, till exempel Huntingtons sjukdom och Parkinsons. Inom individoch familjeomsorg hjälper vi kommuner att skapa en kvalificerad omsorg och en god tillvaro för unga med olika behov, exempelvis genom att rekrytera och certifiera familjehem.

Attendo har expertis inom flera områden av omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis har vi etablerat flera boenden i Sverige specialiserade på Prader-Willis syndrom, som främst kännetecknas av okontrollerad aptit. Vi erbjuder meningsfulla aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar och arbetar aktivt med att matcha individer på dagliga verksamheter med arbetslivet.

Under 2022 har ett nytt teckenspråksanpassat gruppboende öppnat i Eskilstuna. Attendo har också förvärvat veteransjukhuset Kauniala i Finland,
som specialiserar sig på rehabilitering.

Innovationer för en bättre omsorg

Attendo arbetar målmedvetet för att med ny teknik förbättra omsorgsupplevelsen för våra kunder och frigöra mer tid för det kundnära omsorgsarbetet. Vi har under flera år varit ledande i att utveckla arbetssätt som leder till bättre omsorg till lägre kostnad för samhället.

Under 2022 har ett nytt system för läkemedelssignering införts i den skandinaviska verksamheten. Systemet Appva bygger på en säker plattform och underlättar även överlämningar av vårdinsatser mellan läkare, sjuksköterska, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omsorgsmedarbetare med delegerat sjukvårdsansvar.

Nästa steg: datadrivna omsorgslösningar

Digitaliseringen ger även omsorgen nya möjligheter att använda bearbetning
av stora datamängder för att analysera effekter av omsorgsinsatser. Attendo
har under 2022 utsett Attendo Finlands affärsutvecklingschef Minna Nissinen
till att leda ett tvärfunktionellt program för att utvärdera hur data och information kan nyttjas för att skapa bättre omsorgslösningar. Arbetet ska bland annat undersöka om befintliga och nya data kan användas i beslutsstöd, analysverktyg eller automatiserade system i syfte att förutse förändringar i hälsa och välmående hos enskilda kunder.