• Hållbarhet

    Attendos hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare.

  • Omsorg på ditt sätt

    På Attendo ger vi dig den omsorg du behöver på det sätt du vill, varhelst vi möter våra kunder och patienter runt om i Norden.

Kvalitets- och hållbarhetsrapport

Attendos kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2017 visar Attendos bidrag till samhällsutveckling, kvalitet och nöjda medarbetare.

Attendo AB kvalitets- och hållbarhetsrapport 2017

Årsredovisning 2017

Attendos årsredovisning för 2017 finns tillgänglig för nedladdning. Den sammanfattar Attendos verksamhet och marknadsutvecklingen under året. 

Attendo AB årsredovisning 2017

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.