• Hållbarhet

    Attendos hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare.

  • Omsorg på ditt sätt

    På Attendo ger vi dig den omsorg du behöver på det sätt du vill, varhelst vi möter våra kunder och patienter runt om i Norden.

Attendos Kvalitetsbokslut 2016

Attendos kvalitetsbokslut för 2016 visar fortsatt hög kundnöjdhet, stabila resultat i kvalitetsindex och förbättringar i företagets kvalitetsarbete. Läs mer

Årsredovisning

Attendo har offentliggjort sin årsredovisning för 2016. Nytt för i år är ett tydligare fokus på företagets hållbarhetsarbete och bidrag till samhället.

Attendo AB årsredovisning 2016

Blogg

För två år sedan fyllde Attendo 30 år, vilket vi uppmärksammade med ett stort jubileum runt om i företaget. Idag, denna strålande vackra höstdag, kan vi fira vår första medarbetare som jobbat 30 år för Attendo.

Henrik Borelius

Läs mer >>

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.