Årsstämma 2019

Årsstämman i Attendo AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 11 april 2019 kl 17.00 i Danderyd, Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka förslag till följande adress: Attendoboard@attendo.com. För att förslaget ska kunna tas in i kallelsen och i dagordningen måste det ha inkommit till bolaget senast den 21 februari 2019. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Attendos valberedning kan göra det via e-post till valberedningens ordförande Tomas Billing på följande adress: tomas.billing@nordstjernan.se. För att förslagen ska kunna behandlas och tas in i kallelsen måste dessa ha inkommit till valberedningen senast den 7 februari 2019.

Aktieägare som vill ställa frågor under årsstämman välkomnas att sända in dessa i förväg till bolaget via e-post: Attendoboard@attendo.com

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.