Bolagsstyrning

Attendo's bolagsstyrning är viktig för att stödja företagets vision, långsiktiga strategiska målsättning och företagskultur. Bolagsstyrningen syftar till att skydda aktieägarnas och övriga parters intressens genom att skapa en bra balans mellan aktieägare, styrelse och koncernledning samt även bygga ett ramverk för styrande dokument, rutiner och processer samt riskhantering och intern kontroll - som tillsammans skapar god kontroll och transparens.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.