Revisor

Attendos nuvarande revisorer är revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB (PWC) valda vid årsstämman 2019 för ett år med huvudansvarig revisor är Patrik Adolfson, partner och auktoriserad revisor. Patrik är även revisor i bl.a. AcadeMedia AB (publ), Bonava AB (publ), Pandox AB (publ), Securitas AB (publ) och SHH Bostad AB (publ).

Revisorn diskuterar löpande riskhantering och extern revisionsplan med Attendos revisionsutskott och deltar vid samtliga revisionsutskottsmöten och ett styrelsemöte per år. Revisorn granskar delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september.

Samtiga tjänster utöver revisionsuppdraget som utförs av PWC godkänns av revisionsutskottets ordförande.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.