Styrelsemedlemmar

Attendos styrelse är ansvariga för koncernens övergripande strategi och beslutar om de huvudsakliga prioriteringarna och investeringarna. Attendos ambitiösa strategi att bli det företag som är kvalitetsledande inom branschen eller när Attendo gör större investeringar i nya boenden - är exempel på när Attendos styrelse tagit det slutgiltiga beslutet.

Attendos styrelse har ett brett kunnande och lång erfarenhet från olika branscher vilket gagnar Attendo. Styrelsen består av sju erfarna och professionella styrelseledamöter tillsammans med verkställande direktör och en arbetstagarrepresentant som arbetar dagligen inom Attendo.  

Ulf Lundahl

Ulf Lundahl

Styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet och investeringsutskottet

Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1952

Utbildning: Jur.kand. och Civilekonom, Lunds universitet 

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital AB, Handels­banken regionbank Stockholm och Ramirent Oy samt styrelseledamot i Eltel AB, Holmen AB, Indutrade AB och Nordstjernan Kredit AB. 

Tidigare befattingar: Vice VD och stf VD i L.E. Lundbergsföretagen 2004–2014, VD Danske Securities 2001–2003, VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992–2001.

Innehav i Attendo: 
10.000 aktier.

Catarina Fagerholm

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1963

Utbildning: Ekonomie Magister, Handelshögskolan Helsingfors. 

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy och CapMan Oyj.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe 1998–2006, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland 1996–1998 och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd 1987–1996.

Innehav i Attendo: 
5.000 aktier.

Tobias Lönnevall

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet och ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet

Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född:1980

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Senior Investment Manager på Nordstjernan och styrelseledamot i Ramirent Group.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding 2013-2016, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics 2010, Finance Manager på Landic Property 2008-2009 och managementkonsult på Accenture 2006-2008.

Innehav i Attendo:
6.000 aktier.

Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1952

Utbildning: Jur.kand. och Civilekonom, Lunds universitet 

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital AB, Handels­banken regionbank Stockholm och Ramirent Oy samt styrelseledamot i Eltel AB, Holmen AB, Indutrade AB och Nordstjernan Kredit AB. 

Tidigare befattingar: Vice VD och stf VD i L.E. Lundbergsföretagen 2004–2014, VD Danske Securities 2001–2003, VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992–2001.

Innehav i Attendo: 
10.000 aktier.

Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1963

Utbildning: Ekonomie Magister, Handelshögskolan Helsingfors. 

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy och CapMan Oyj.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe 1998–2006, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland 1996–1998 och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd 1987–1996.

Innehav i Attendo: 
5.000 aktier.

Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född:1980

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Senior Investment Manager på Nordstjernan och styrelseledamot i Ramirent Group.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding 2013-2016, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics 2010, Finance Manager på Landic Property 2008-2009 och managementkonsult på Accenture 2006-2008.

Innehav i Attendo:
6.000 aktier.

Anssi Soila

Anssi Soila

Styrelseledamot, ledamot i investeringsutskottet

Anssi är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör Tekniska Högskolan, Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan, Helsingfors

Invald i styrelsen: 2007
 
Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstiftelsen för Finlands Flygförbund.
 
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Spanda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy 1995-1999, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy 1973-1995.
 
Innehav i Attendo:
1.255.455 aktier.
Anitra Steen

Anitra Steen

Styrelseledamot

Anitra är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Fil.kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AFA Försäkring och Akademiska hus samt styrelseledamot i Oral Care Holding SWE.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i PostNord AB. Verkställande direktör i Systembolaget AB 1999–2009, generaldirektör i Riksskatteverket 1996–1999, statssekreterare i finansdepartementet 1994–1995, generaldirektör i Verket för Högskoleverket 1992–1994 samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Innehav i Attendo:
10.900 aktier.

Arja Pohjamäki

Arja Pohjamäki

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2007

Innehav i Attendo: 
67 aktier

Anssi är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör Tekniska Högskolan, Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan, Helsingfors

Invald i styrelsen: 2007
 
Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstiftelsen för Finlands Flygförbund.
 
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Spanda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy 1995-1999, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy 1973-1995.
 
Innehav i Attendo:
1.255.455 aktier.

Anitra är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1949

Utbildning: Fil.kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AFA Försäkring och Akademiska hus samt styrelseledamot i Oral Care Holding SWE.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i PostNord AB. Verkställande direktör i Systembolaget AB 1999–2009, generaldirektör i Riksskatteverket 1996–1999, statssekreterare i finansdepartementet 1994–1995, generaldirektör i Verket för Högskoleverket 1992–1994 samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Innehav i Attendo:
10.900 aktier.

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2007

Innehav i Attendo: 
67 aktier

Alf Göransson

Alf Göransson

Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1957

Utbildning: Internationell ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg. 

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Attendo AB, Sweco AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc, USA samt Sandberg Development Group. 

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, VD och koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Innehav i Attendo:
0 aktier.

Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Född: 1957

Utbildning: Internationell ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg. 

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Attendo AB, Sweco AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc, USA samt Sandberg Development Group. 

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, VD och koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Innehav i Attendo:
0 aktier.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.