Styrelsemedlemmar

Attendos styrelse är ansvariga för koncernens övergripande strategi och beslutar om de huvudsakliga prioriteringarna och investeringarna. Attendos ambitiösa strategi att bli det företag som är kvalitetsledande inom branschen eller när Attendo gör större investeringar i nya boenden - är exempel på när Attendos styrelse tagit det slutgiltiga beslutet.

Attendos styrelse har ett brett kunnande och lång erfarenhet från olika branscher vilket gagnar Attendo. Styrelsen består av sju erfarna och professionella styrelseledamöter tillsammans med verkställande direktör och en arbetstagarrepresentant som arbetar dagligen inom Attendo.  

Ulf Lundahl

Ulf Lundahl

Styrelseordförande, ledamot i ersättningsutskottet och investeringsutskottet

Född: 1952,  Jur.kand. och Civilekonom, Lunds universitet 

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag:  Styrelseordförande i Fidelio Capital AB, Eltel AB, Handelsbanken regionbank i Stockholm och Ramirent Oy samt styrelseledamot i Holmen AB och Indutrade AB.

Tidigare befattingar: 
Vice VD och Stf VD i LE Lundbergföretagen 2004-2014, VD Danske Securities 2001-2003, VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992-2001.

Innehav i Attendo:
10 000 aktier

Catarina Fagerholm

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Född 1963. Fil.kand. Civilekonom, Handelshögskolan i Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag:  Styrelseledamot i CapMan Oyj, Restel Oy och Finsk Handel.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru optiikka och Oy samt BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe 1998-2006, chefsbefattningar inom Electrolux/ AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland 1996-1998 och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd 1987-1996.

Innehav i Attendo
Aktier 5.000

Tobias Lönnevall

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i investeringsutskottet och ersättningsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet

Född 1980, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Senior Investment Manager på Nordstjernan och styrelseledamot i Ramirent Group.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding 2013-2016, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics 2010, Finance Manager på Landic Property 2008-2009 och managementkonsult på Accenture 2006-2008.

Innehav i Attendo
Aktier 6.000

Född: 1952,  Jur.kand. och Civilekonom, Lunds universitet 

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag:  Styrelseordförande i Fidelio Capital AB, Eltel AB, Handelsbanken regionbank i Stockholm och Ramirent Oy samt styrelseledamot i Holmen AB och Indutrade AB.

Tidigare befattingar: 
Vice VD och Stf VD i LE Lundbergföretagen 2004-2014, VD Danske Securities 2001-2003, VD Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992-2001.

Innehav i Attendo:
10 000 aktier

Född 1963. Fil.kand. Civilekonom, Handelshögskolan i Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag:  Styrelseledamot i CapMan Oyj, Restel Oy och Finsk Handel.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru optiikka och Oy samt BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe 1998-2006, chefsbefattningar inom Electrolux/ AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland 1996-1998 och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd 1987-1996.

Innehav i Attendo
Aktier 5.000

Född 1980, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Senior Investment Manager på Nordstjernan och styrelseledamot i Ramirent Group.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding 2013-2016, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics 2010, Finance Manager på Landic Property 2008-2009 och managementkonsult på Accenture 2006-2008.

Innehav i Attendo
Aktier 6.000

Anssi Soila

Anssi Soila

Styrelseledamot, medlem i investeringsutskottet

Född: 1949, Civilingenjör Tekniska Högskolan, Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan, Helsingfors

Invald i styrelsen: 2007
 
Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseledamot Norment Oy och Evac Group Oy.
 
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Spanda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy 1995-1999, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy 1973-1995.
 
Innehav i Attendo
Aktier 1.255 455
Anitra Steen

Anitra Steen

Styrelseledamot

Född 1949, Fil.kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AFA Försäkring och Akademiska hus samt styrelseledamot i Oral Care Holding SWE och PostNord AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör i Systembolaget AB 1999-2009, genereldirektör i Riksskatteverket 1996-1999, statssekreterare i finansdepartementet 1994-1995, generaldirektör i Verket för Högskoleserverket 1992-1994 samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Innehav i Attendo
Aktier 10.900

Arja Pohjamäki

Arja Pohjamäki

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Född 1958

Invald i styrelsen: 2007

Innehav i Attendo
Aktier 67

Född: 1949, Civilingenjör Tekniska Högskolan, Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan, Helsingfors

Invald i styrelsen: 2007
 
Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseledamot Norment Oy och Evac Group Oy.
 
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Spanda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy 1995-1999, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy 1973-1995.
 
Innehav i Attendo
Aktier 1.255 455

Född 1949, Fil.kand. med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AFA Försäkring och Akademiska hus samt styrelseledamot i Oral Care Holding SWE och PostNord AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör i Systembolaget AB 1999-2009, genereldirektör i Riksskatteverket 1996-1999, statssekreterare i finansdepartementet 1994-1995, generaldirektör i Verket för Högskoleserverket 1992-1994 samt flertalet ytterligare befattningar inom offentlig sektor.

Innehav i Attendo
Aktier 10.900

Född 1958

Invald i styrelsen: 2007

Innehav i Attendo
Aktier 67

Alf Göransson

Alf Göransson

Styrelseledamot

Född: 1957,  Internationell ekonom från Handelshögskolan i Göteborg. 

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdragStyrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Attendo AB, Sweco AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc, USA samt Sandberg Development Group. 

Tidigare befattningar: VD för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Innehav i Attendo:
0

Född: 1957,  Internationell ekonom från Handelshögskolan i Göteborg. 

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdragStyrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Attendo AB, Sweco AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc, USA samt Sandberg Development Group. 

Tidigare befattningar: VD för Securitas AB, VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Innehav i Attendo:
0

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.