Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat tre utskott som förbereder vissa arbetsuppgifter åt styrelsen

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av tre medlemmar som är oberoende från bolaget och dess ledning: Catarina Fagerholm (revisionsutskottets ordförande), Tobias Lönnevall och Alf Göransson. Koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid revisionsutskottens sammanträden, samt vid behov bolagets revisorer. Revisionsutskottet övervakar bland annat Attendos riskhantering och internkontroll, samt redovisning, finansiell rapportering och revision. Revisionsutskottet sammanträdde sex gånger under 2018.

Ersättningsutskott

Attendos ersättningsutskott består av tre medlemmar som är oberoende i förhållande till företagets ledning: Tobias Lönnevall (ersättningsutskottets ordförande), Ulf Lundahl och Alf Göransson. På ersättningsutskottens sammanträden Deltar även företagets VD, förutom vid beslut som direkt påverkar VDs egen ersättning.

Ersättningsutskottet företräder styrelsen bland annat avseende anställnings- och ersättningsvillkor för Attendos företagsledning, chefsförsörjning samt ledarskapsutveckling. Ersättningsutskottet sammanträdde fem gånger under 2018.

Investeringsutskott

Attendos investeringsutskott består av tre medlemmar: Tobias Lönnevall (investeringsutskottets ordförande), Ulf Lundahl och Anssi Soila. På investeringsutskottens sammanträden deltar även företagets VD och ekonomi- och finansdirektör. Investeringsutskottet bereder de förslag till investeringar, som beslutas av styrelsen. Investeringsutskottet sammanträdde tolv gånger under 2018.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.