Återköp av egna aktier

Styrelsen i Attendo AB (publ) (”Attendo”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 april 2017 fattat beslut om köp av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 35.1 Mkr. Syftet med återköpet är att säkerställa Attendos åtaganden att leverera aktier och betala sociala avgifter enligt Attendos aktiesparprogram Attendo+.

 

För information om antalet återköpta aktier:

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet se nedan länk till börsens hemsida.

Nasdaq

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.