Analytiker

Attendo följs av analytikerna i listan nedan. De åsikter, uppskattningar eller prognoser, som berör Attendos resultat och som ges av dessa analytiker, är endast deras och representerar inte Attendo eller ledningens åsikter, prognoser eller framtidsbedömningar. Även om Attendo ger denna hänvisning, eller sprider denna information, innebär det inte att företaget stödjer, eller samtycker med, analytikernas information, slutsatser eller rekommendationer.

Bolag Namn Email Telefonnummer
ABG Daniel Thorsson daniel.thorsson@abgsc.se +46 8 566 28682
Carnegie Kristofer Liljeberg kristofer.liljeberg@carnegie.se +46 8 588 68763
Credit Suisse Hans Boström hans.bostrom@credit-suisse.com +44 20 7888 0939
Nordea Hans Mähler hans.mahler@nordea.com +46 1 015 70255
SEB Richard Koch richard.koch@seb.se +46 8 5222 9813

 

 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.