Attendos ägare

Sedan den 30 november 2015 är Attendo ett börsnoterat företag, vilket innebär att ägandet ändras i takt med att företagets aktier köps och säljs på börsen. Bland ägarna finns en bred bas av investerare som har för avsikt att vara långsiktiga ägare i Attendo.

Vid noteringen klev fem ankarinvesterare in med avsikten att ha ett långsiktigt engagemang i Attendo.

Ledande i denna grupp är Nordstjernan, ett familjeägt investeringsföretag som sedan 1890 haft som mål att långsiktigt utveckla företag i samhällsviktiga branscher, som exempelvis rederier, stålverk, verkstadsbolag, energiföretag samt bygg- och anläggningsföretag.

Övriga ankarinvesterare är svenska fondförvaltarna Swedbank Robur Fonder, Didner & Gerge Fonder och Carve Capital samt finska pensionsförvaltaren ELO.

Den största gruppen enskilda aktieägare består av Attendos ledning, styrelse och medarbetare. Det har varit en strategi från tidigare huvudägare att låta Attendos ledning och viktiga medarbetare köpa aktier för att därigenom säkerställa ett långsiktigt engagemang i företaget.

Vid sidan av dessa blev omkring 200 namnkunniga institutioner, däribland svenska AP-fonderna 2 och 3, Norska oljefonden och finska Ilmarinen, Aktia och Pohjola, samt 30 000 privatsparare ägare i Attendo i samband med noteringen. I den senare gruppen fanns över 1 000 medarbetare i Attendo.

Genom noteringen uppnåddes även en bred geografisk ägarspridning, med ägare från över tio olika länder. Majoriteten av aktierna ägs av nordiska investerare.

Nedan visas ungefärlig ägarfördelning per den 30 juni 2016.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.