Finansiering

Attendo ingick den 29 oktober 2015 ett låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). Enligt låneavtalet har bankerna förbundit sig att tillhandahålla vissa kreditfaciliteter vid genomförandet av börsintroduktionen i syfte att finansiera refinansieringen av den befintliga lånefinansieringen i bolaget och säkerställa verksamhetens löpande finansieringsbehov.

Kreditfaciliteterna löper med en årlig räntesats som motsvarar relevant IBOR plus en varierande marginal som baseras på Attendos nettoskuld i förhållande till EBITDA. Kreditfaciliteterna villkoras av att Attendo uppfyller vissa marknadsmässiga finansiella villkor, däribland vissa finansiella nyckeltal, såsom nettoskuld/EBITDA och ränteteckningsgrad, vilka inte får avvika negativt från vissa i avtalet angivna nivåer.

Attendo strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad.

Kreditfaciliteter 

Översikt över Attendos kreditfaciliteter:

Typ Valuta Belopp (000') Förfallotidpunkt
Periodlånefacilitet EUR         106 443                   2020
Periodlånefacilitet SEK         999 900                   2020
Revolverande kreditfacilitet, flera valutor SEK (eller motsvarande)      1 999 800                   2020
Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.