Investerarpolicy

Syftet med Attendos investerarrelationer

  • Förse kapitalmarknaden med aktuell, relevant och balanserad information för att säkerställa en god likviditet och en rättvis aktiekurs.
  • Säkerställa att gällande regler och förordningar följs.
  • Säkerställa att investerare uppfattar Attendo som en tillgänglig, pålitlig och professionell aktör.

Attendo strävar efter att kommunicera en sammanhängande investeringsberättelse som får fler att vilja vara delägare i Attendo. 

Känslig information

All information som bedöms vara kurspåverkande och som utgör en direkt risk för väsentliga prisrörelser i Attendos aktier, och sannolikt kommer att ändra den nuvarande etablerade synen på Attendo, bör alltid hänvisas till Attendos Kommunikations- och IR-direktör.

Tyst period

Attendo tillämpar tyst period, som börjar 30 dagar före offentliggörandet av kvartalsrapporten. Under den tysta perioden får inga möten hållas med aktörer från kapitalmarknaden och Attendos talespersoner ska inte delta i några diskussioner om annat än förtydligande av företagets redan publicerad information.

Analytikerträffar och konferenssamtal

Samtliga analytikerträffar/konferenssamtal där kvartalsvis och årlig finansiell och affärsorienterad information diskuteras ska samtidigt sändas över internet eller via telefonkonferens för allmänheten. Information om sådana möten/samtal och sändningar ska göras tillgängliga för allmänheten i förväg via pressmeddelande. Andra analytikerträffar/konferenssamtal som arrangeras av Attendo ska samtidigt sändas på internet eller via telefon till allmänheten. Kallelse till sådana möten, samtal och sändningar kommer att publiceras på Attendos hemsida. Alla konferenser och investerarpresentationer som gjorts i samband med sådana möten ska hållas tillgängliga. Eftersom det finns ett stort intresse från media om Attendos verksamhet, kommer media att bjudas in till analytikerträffar/konferenssamtal men deras frågor kommer att behandlas i en separat diskussion före eller efter analytikerträff/konferenssamtal.

Offentliggörande av resultat

Tillkännagivande av bolagets resultat kommer att offentliggöras till relevanta nyhetsbyråer och publicerad på Attendos hemsida före analytikermöten och konferenssamtal i enlighet med beslut av Attendos Kommunikations- och IR-direktör och Ekonomi- och finansdirektör.

Granskning av analytikerrapporter

Om och när Attendo ombeds av analytiker att granska utkast till rapporter bör granskningen begränsas till korrigeringar av saklig information, information till allmänheten och allmänna diskussioner om vilka faktorer som driver industrin och marknadstillväxt. Finansiella modeller kommer inte att bli granskade.

Undantag

Vid kommunikation med kapitalmarknaden där någon annan person än utsedda talespersoner är nödvändig måste sådan kommunikation i förväg samordnas med Attendos Kommunikations och IR-direktör.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.