Vision och värderingar

Attendo är ett stort företag med många anställda i olika verksamheter och länder. Vi vill att varje individ som möter Attendos verksamheter ska behandlas likvärdigt utifrån sina egna behov. Den som kommer till oss ska kunna lita på att vi kan ge den omsorg man behöver på det sätt man vill. Därför har vi lagt stor vikt vid att formulera en gemensam vision och värderingar som för oss samman.

Människor kommer till Attendo för att de behöver olika slags hjälp och stöd för att klara sin vardag. De befinner sig ofta i en utsatt situation, och är inte sällan utelämnade till omgivningens förmåga att förstå och tolka deras behov.

På Attendo tror vi att alla människor, oavsett livssituation, vill kunna styra över sina liv. Därför handlar vår vision och våra värderingar om att alltid arbeta på ett sätt som sätter individens behov och vilja i centrum. 

Attendos vision

Vår vision är vårt mest övergripande syfte. Vi kallar den Att stärka individen.

För oss betyder Att stärka individen att:

 • Varje individ känner sig delaktig och lyssnad på.
 • Varje individ känner sig bemött med respekt och värme.
 • Varje individ känner stöd till självständighet.
 • Varje individ känner sig trygg och säker.
 • Varje individ upplever att livskvaliteten påverkas positivt.

Attendos värderingar

På Attendo har vi tre övergripande värderingar – kompetens, engagemang och omtanke – som fungerar som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss till kunderna, till anhöriga och till varandra som medarbetare.

Tillsammans hjälper våra värderingar oss att förverkliga vår vision.

1. KOMPETENS

 • Vi försöker alltid förstå varje individs behov och önskemål.
 • Vi är stolta över att vara kvalitetsledande och visar gärna våra resultat öppet.
 • Vi gör rätt saker i rätt tid.
 • Vi är noggranna och uppmärksammar detaljer.
 • Vi bidrar till utveckling genom att söka lösningar där andra ser problem.

 

2. ENGAGEMANG

 • Vi är stolta över vad vi gör och över att vara en del av Attendo.
 • Vi är pålitliga och håller vad vi lovar.
 • Vi visar framåtanda och försöker alltid att överträffa förväntningar.
 • Vi känner tillfredsställelse i ett väl utfört arbete.

 

3. OMTANKE

 • Vi får människor att känna trygghet och säkerhet.
 • Vi ger hjälp till självhjälp.
 • Vi bemöter alltid varje person med respekt.
 • Vi lyssnar på individen och anpassar våra handlingar därefter.
 • Vi arbetar som ett team och stödjer varandra inom företaget.

Berget - symbolen för vår vision

På Attendo sätter vi individen i centrum. Det är individens behov och önskemål som vägleder oss – i varje möte och i varje insats. Med vår kompetens, engagemang och omtanke ska vi göra vad vi kan för att stärka individen.

Vi fokuserar inte på vilka hinder som finns, utan på möjligheterna. Vi är visserligen medvetna om att allt inte alltid är möjligt. Men vi vägrar att ge upp utan att försöka.

Vi har valt ett berg som symbol för vår vision Att stärka individen. Berget är en uråldrig symbol för det svårövervinnliga och utmanande. Det som inte går att uppnå utan en fast övertygelse, idogt arbete och hög kompetens.

Vi tror att vi kan flytta berg. Och om vi inte kan det, så ska vi ändå göra allt för att individen får sina önskemål tillgodosedda.

Det är vårt löfte. Att berget bara finns till för att flyttas.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.