Affärsidé och marknad

Ett ledande företag inom vård och omsorg i Norden

Attendo är ett ledande företag inom vård och omsorg i Norden. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Attendo är det största privata företaget inom äldreomsorg i Sverige och Finland. Attendo är lokalt förankrat och har fler än 500 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner. Företaget har fler än 20 000 medarbetare. Med visionen att stärka individen bedriver Attendo verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Systemet för välfärdstjänster

Det nordiska systemet för välfärdstjänster inom vård och omsorg vilar på offentlig finansiering, lokalt eller regionalt ansvar samt ett omfattande regelverk för upphandling och kvalitetstillsyn. Systemet har gradvis öppnats för alternativa utförare i takt med att reformer genomförts.

Så skapar vi värde

Attendo verkar på en attraktiv marknad med stark tillväxtpotential. Affärsmodellen är beprövad och företaget vilar på en stabil ekonomisk plattform med goda förutsättningar för expansion. 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.