Förvärv och avyttringar

Större förvärv

Nedan avser Attendo's större förvärv -  plattformsförvärv.   

2007 - Förvärv av Medone

Attendo förvärvade MedOne av Sponsor Capital, den ledande leverantören av sjuk- och hälsovårdstjänster i Finland. Genom förvärvet expanderade Attendo sin verksamhet till Finland.

2006 - Förvärv av Barn & Ungdomsgruppen

Attendo Care har förvärvat Barn & Ungdomsgruppen AB. I och med förvärvet expanderade Attendo Care sin verksamhet inom socialtjänstområdet till att, förutom omsorg till äldre och funktionshindrade, även innefatta stöd och behandling till barn och familjer.

2005 - Förvärv av Riksbyggens Serviceboenden AB

Attendo har förvärvat Riksbyggens äldreomsorgsverksamhet, Riksbyggen Serviceboende AB. Attendo är idag Nordens ledande äldreomsorgsföretag och genom förvärvet stärktes företagets ställning i framför allt västra och norra Sverige.

2004 - Förvärv av Capiokoncernens äldreomsorgsverksamhet

Attendo förvärvade Capio Omsorg av Capio. Syftet med förvärvet var att omsorgen om de äldre och funktionshindrade ska bli ännu bättre.

Samtliga förvärv

I listan nedan redogörs för alla förvärv mellan 2011-2015.  

2015

 • Den 11 september avyttrades ett fastighetsbolag: Sparvfalken AB. Köpeavtalet innehåller en återköpsklausul som ger köparen en rätt att sälja tillbaka fastigheten, vilken omfattar hela köpeskillingen om 15 Mkr. Återköpsklausulen är gällande till och med det första kvartalet 2016. Sannolikheten för att denna ska nyttjas bedöms vara låg.
 • Den 1 juli förvärvades tillgångar och skulder relaterat till Hammaslääkäriasema Hammaspeikko Oy som driver tandläkarkliniker i Helsingfors, Lovisa och Lappträsk i södra Finland.
 • Den 29 maj förvärvades Valtakadun Hammaslääkäriasema som driver en privat tandläkarklinik med verksamhet i Raumo, Finland.
 • Den 1 mars förvärvades Joenranta Oy som driver boende för personer med funktionsnedsättning i Sipoo och Tuusula, Finland.
 • Den 1 mars förvärvades Curanda Oy som driver en privat tandläkarpraktik med verksamhet i Åbo och Helsingfors, Finland.

 

2014

 • Den 28 februari förvärvades Seinäjoen Hammaslääkärikeskus Oy som driver en tandläkarmottagning i Seinäjoki i västra Finland.
 • Den 7 mars förvärvades APT-Vehka Oy som driver ett äldreboende och serviceboende i Nyslott i östra Finland.
 • Den 27 maj förvärvades Donum Oy som bedriver verksamhet inom socialpsykiatri och rehabilitering i Uleåborg i norra Finland.
 • Den 28 maj förvärvades Kotiplus Oy (samt dess dotterbolag Luotolahden Kuntoutus Oy) som bedriver verksamhet inom socialpsykiatri och rehabilitering i Savitaipale och S:t Michel i 
  mellersta Finland.
 • Den 11 juni förvärvades tillgångar och skulder relaterade till Kærkommen ApS som bedriver hemtjänst i Furusø kommun i Danmark.
 • Den 1 augusti förvärvades Forssan Hammaslääkärikeskus Oy som driver en tandläkarmottagning i Forssa i södra Finland.
 • Den 1 augusti förvärvades Mikonkadun Hammaslääkäriasema Oy som driver en tandläkarmottagning i S:t Michel i mellersta Finland.
 • Den 1 augusti förvärvades tillgångar och skulder relaterat till Vaasa PlusTerveys som driver en tandläkarmottagning i Vasa i västra Finland.
 • Den 1 september förvärvades Närsjögläntans HVB-Hem AB som driver skola, boende och familjehemsverksamhet med bas i Falun i mellersta Sverige.
 • Den 15 oktober förvärvades Kellokas Oy som driver boende för personer med funktionsnedsättning i Uleåborg i norra Finland.
 • Den 28 november förvärvades Ogelin Hammaslääkärit Oy som driver en tandläkarmottagning i närheten av Helsingfors i södra Finland.
 • Den 28 november förvärvades Kaarihovi Oy som driver ett äldreboende i Tavastkyro i mellersta Finland.
 • Den 31 december förvärvades Vehniän Koivukodit Oy som driver äldreboende och boende för personer med funktionsnedsättning i Laukas i mellersta Finland.

2013

 • Den 28 februari förvärvades Björkhaga Kompetens AB som driver ett vårdboende i Perstorp i södra Sverige.
 • Den 17 april förvärvades Lappikoti Neliapila Oy som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Raumo och Eura i sydvästra Finland.
 • Den 23 april förvärvades Laitilan Hoivalinna Oy som driver ett äldreboende i Letala i sydvästra Finland.
 • Den 13 juni förvärvades Uudenkaupungin Hoitokoti Hellä Oy som driver ett äldreboende i Nystad i sydvästra Finland.
 • Den 30 september förvärvades Rewith utredning och familjehemsvård AB som driver en familjehemsverksamhet med bas i Örebro i mellersta Sverige.
 • Den 23 oktober förvärvades Mental Oy som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Birkaland i västra Finland.
 • Den 27 november förvärvades Marian Kartano Oy och Marian Kamari Oy som bedriver två äldreboenden i Kajana i mellersta Finland.
 • Den 29 november förvärvades Kombinationsboende och förvaltning i Göteborg AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Göteborg i västra Sverige.
 • Den 20 december förvärvades Rautatientorin Hammaslääkärikeskus Oy som driver en tandläkarmottagning i Helsingfors i södra Finland.
 • Den 20 december förvärvades Mikkelin Hammaslääkärikeskus Oy som driver en tandläkarmottagning i Sankt Michel i mellersta Finland.

2012

 • Attendo Skandinavien förvärvade den 29 februari Tallbacka Gården AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Taberg, Jönköping.
 • Attendo Finland förvärvade den 20 april Saimaan Senioripalvelut Oy som driver ett äldreboende i Villmanstrand i sydöstra Finland.
 • Attendo Finland förvärvade den 15 juni Teljän Hammaslääkäriasema Oy som driver en tandläkarmottagning i Björneborg.
 • Attendo Finland förvärvade den 1 augusti tillgångar och skulder relaterat till Kuunsillan Hoivapalvelut Oy som driver ett äldreboende i Pieksämäki, Södra Savolax.
 • Attendo Skandinavien förvärvade den 1 oktober Syster Annas Sjukhem AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Tyringe, Skåne.
 • Attendo Finland förvärvade den 1 oktober Hoitokoti Liedon Helmi Helttula & Kuukkasjärvi Oy som driver ett äldreboende i Lundo i sydvästra Finland.
 • Attendo Finland förvärvade den 22 november Kiinteistö Oy SPA-hoivakodit med en fastighet i Torneå i norra Finland.
 • Attendo Skandinavien förvärvade den 30 november Älvgården AB med behandling, boende och skola för flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykosociala 
  problem i Skutskär, Uppsala.
 • Attendo Finland förvärvade den 3 december Ålands Tandläkarcentral Tandläkarna AB som driver en tandläkarmottagning i Mariehamn, Åland.
 • Attendo Finland förvärvade den 14 december Meri-Lapin Hoiva Oy och Saarentiekoti Oy som genom fyra enheter driver vårdboenden i bl.a. Rovaniemi och Uleåborg i norra Finland.
 • Attendo Finland förvärvade den 21 december Kiinteistö Oy Nilsiän Iltatuuli II med en fastighet i Nilsiä, Norra Savolax.

2011

 • Den 1 juni förvärvades Hällbogruppen AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Höör, Skåne.
 • Den 1 december förvärvades Bolmängens Psykiatriska Behandlingshem AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Flen, Södermanland.
 • Den 1 januari förvärvades Hoivapalvelu Sari Huhtinen Oy som genom sex enheter driver äldreomsorg, psykiatri samt vård för funktionshindrade i västra Finland.
 • Den 3 mars förvärvades Palvelukoti Siilinhelmi Oy som driver ett vårdboende i Siilinjärvi.
 • Den 1 april förvärvades Hoivakoti Lavian Iltatuuli Oy, ett nystartat bolag med vårdboende i Kankaanpää i västra Finland.
 • Den 14 juni förvärvades Larosette Oy, som driver ett vårdboende och äldreboende i Raseborg i västra Finland.
 • Den 22 juni förvärvades tillgångar och skulder relaterat till Mediset Oy/Tammela som driver ett äldreboende i Tammela i södra Finland.
 • Den 22 augusti förvärvades Hoitokoti Onnelan Helmi Ay som driver ett äldreboende i Villmanstrand i södra Finland.
 • Den 31 augusti förvärvades Hoitopalvelu Karin Pusa Oy, som driver ett äldreboende i Nurmijärvi i södra Finland.
 • Den 16 december förvärvades Viisaudenhammas Oy som driver tandläkarmottagningar i Nyslott, Uleåborg och Rovaniemi.
 • Den 16 december förvärvades Tyrvään Kartano Oy som driver ett vårdboende i Sastamala i västra Finland.
 • Den 19 december förvärvades Hoitokoti Mariia Oy som driver ett äldreboende i Loimaa i västra Finland.
 • Den 20 december förvärvades Savon Koti Oy som driver ett vårdboende i Nyslott i sydöstra Finland.

För mer information om våra förvärv och för mer historik hänvisas till årsredovisning för respektive år.

 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.