Investerarkontakt

Vi arbetar för att ge punktlig korrekt och relevant information till våra aktieägare, analytiker och andra intressenter. Kontakta oss gärna om du har några synpunkter eller frågor.

    
                                                                  
Kommunikations- och IR-direktör
Andreas Koch                      
E-post: Andreas.Koch@attendo.com
Tel direkt: +46 70 509 77 61

                                                                                     

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.