Om Attendo

Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vi är en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och tillsammans löser vi komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. I nuläget har vi verksamheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

På följande sidor kan du läsa mer om vår verksamhet, värderingar och vårt framgångsrika kvalitetsarbete.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.