Attendo i korthet

Det sägs att det bästa kännetecknet på ett gott samhälle är hur väl vi tar hand om dem som har behov av vård och omsorg.

De nordiska länderna har en lång och stolt tradition av att tillgodose samtliga medborgares mest grundläggande behov genom att förse varje individ med lika tillgång till vård- och omsorgstjänster. Under lång tid tillhandhölls dessa tjänster uteslutande av offentliga monopol.

Men över tid har det blivit mer och mer utmanande för de offentliga monopolen att hålla en hög kvalitet på välfärdstjänsterna och samtidigt möta såväl nya som äldre generationers krav på att se varje individs unika behov, önskemål och vilja att välja utformningen av välfärden efter eget tycke och smak.

I slutet av 1980-talet banade Attendo väg för de som ville testa en annan idé, när vi som första privata företag erbjöd oss att ta över hemvården i Stocksund utanför Stockholm.

Vårt löfte då står sig än idag: "Vi tror att vi kan göra det bättre. Ge oss chansen att visa att vi kan vara ett alternativ till det offentliga, att det finns fler än ett sätt att göra saker på. Vi tror att det finns lika många sätt att ta hand om människor som det finns människor. Varje individ är unik och bör behandlas på det sättet. Om folk gillar vad vi gör, om vi kan erbjuda dem god tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och service på de villkor som de bestämmer, då kommer de att välja oss. Om vi har vi fel, ja, då finns det ingen anledning för oss att finnas till."

Idag, mer än 30 år senare, är Attendo ett av Nordens äldsta och ledande omsorgsföretag. Varje dag erbjuder våra mer än 24 000 medarbetare högkvalitativ äldreomsorg och social omsorg vid mer än 700 olika verksamheter runt om i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Samtidigt är kvaliteten på vård- och omsorgstjänster i de nordiska länderna bättre än någonsin. Inte bara inom Attendo, utan också i de offentliga strukturer vi utmanade. Fler och fler människor får makt att påverka sin egen vård och omsorg. Idag väljer hundratals människor över hela Norden Attendo varje dag, och offentliga uppdragsgivare vänder sig till oss för att vi ska hjälpa dem att hjälpa sina medborgare - att få den vård de behöver, på det sätt de vill ha det!

Attendo – Omsorg på ditt sätt!

För mer information om vad vi gör, besök våra lokala webbplatser i Sverige, Finland, Norge och Danmark

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.