Attendos tjänsteområden

Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Vi är en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och tillsammans löser vi komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. Attendo har i nuläget verksamheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Nedan kan du läsa mer om våra erbjudanden inom:

  • Äldreomsorg
  • Personer med funktionsnedsättning (LSS)
  • Individ- och familjeomsorg (IOF)

Äldreomsorg

Attendo erbjuder äldreomsorg i boenden och via hemtjänst i Sverige, Finland, Norge och Danmark. På äldreboenden bor kunderna i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum, trädgård och uteplats. Vardagen planeras av kunden tillsammans med sin kontaktperson och ansvarig sjuksköterska.

Kunden bestämmer själv hur omsorgen ska utformas, när insatserna ska ske och vilka aktiviteter och utflykter denne vill delta i. Detta dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för personalens arbete och som säkerställer att omsorgen blir utförd som brukaren vill.

I hemtjänsten erbjuder Attendo ett helhetsåtagande som omfattar allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvälls- och nattjänster. I många uppdrag ingår även hemsjukvård. Inom hemtjänsten styr biståndsbeslutet från kommunen omfattningen av Attendos insatser och genomförandet av beviljade insatser planeras tillsammans med den enskilde kunden.

Personer med funktionsnedsättning (LSS)

Attendo erbjuder omsorgstjänster för personer med funktionsnedsättning i Sverige och ­Finland. Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt, utformat efter deras egna önskemål.

Attendo driver gruppbostäder för vuxna, hem för barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn. Attendo har även daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagning.

Individ och familjeomsorg (IOF)

Attendo erbjuder individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov i Sverige, så som konsulentstödd familje­hemsvård, kris- och akutboenden, beroendevård, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden.

Denna bredd gör att vi kan samordna och special anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov. Attendo driver sedan många år olika typer av boenden för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.