Attendos historia

Attendos historia börjar i februari 1985. Det var en tid då nästan all vård och omsorg sköttes av offentliga monopol. Knappt någon ansåg att privata aktörer kunde vara en del av den nordiska välfärdsmodellen.

Några entreprenörer inom det dåvarande statsföretaget Procordia fick en idé om att modernisera äldreomsorgen. De skrev en affärsplan som handlade om att erbjuda nya, flexibla lösningar för omsorg med hög kvalitet i ett samhälle med en åldrande befolkning.

Trots de tuffa förutsättningarna fick de ett första kontrakt om att få utföra hemtjänst i Stocksund. Det gör vi på Attendo än idag – men också mycket, mycket mer.

Idag har Attendo mer än 20 000 medarbetare på över 500 enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Till oss kommer 24 000 kunder för sina behov av omsorg, och drygt trekvarts miljoner patienter bokar vård eller tandvård med oss i Finland. Vi är en av branschens ledande aktörer när det gäller kvalitetsarbete och vi får genomgående höga omdömen från kunder, anhöriga och medarbetare.

Attendos innovationer

Attendo grundades med ett tydligt mål att vara ledande inom omsorg med hög kvalitet. I det klimat som rådde på den tiden var själva företeelsen att ett privat företag kunde ta hand om en del av den offentligt drivna omsorgen en innovation i sig.

1988 får Attendo (då Svensk Hemservice AB) sitt första kontrakt i Danderyd. Den första innovationen skedde kort därefter när en hempärm för social dokumentation introducerades, något som senare blev ett krav från lagstiftaren.

Attendo utvecklade tidigt systemet med kontaktmannaskap, som innebär att varje kund ska ha en egen utsedd och ansvarig kontaktperson som har det övergripande ansvaret för alla insatser. När Attendo 1992 fick sitt första uppdrag utanför Stockholm - vårdboendet Skogshill i Malmö - gjorde Malmö kommun som första kommun en brukarundersökning, något som tidigare inte ansetts nödvändigt.

De kommande tio åren sker en lång rad kvalitetsinnovationer. Attendo inför en egen central medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Nästa steg tas när en central oberoende kvalitetsrevision av alla verksamheter införs. I samband med detta digitaliseras också analysen av kvalitetsdata. Attendo blir kort efter millenniumskiftet också först med en oberoende kvalitetsavdelning.

Under 00-talet fortsatte innovationerna inom digitala kvalitetshjälpmedel. År 2005 skapar Attendo det första prisvinnande kvalitetssystemet AQ05. Därefter introducerar Attendo elektronisk inrapportering av kvalitetsdata. Systemet uppdaterades 2009 till AQ09, 2013 till AQ13 och heter efter den senaste uppdateringen AQ16. Den nya versionen tar emot och analyserar över 1 miljard insatser som årligen ges till Attendos över 24 000 kunder.

Under slutet av 00-talet börjar Attendo fokusera mer på brukarnöjdhet och transparens. Som ett led i detta erbjuder Attendo alla brukare egen tid med kontaktman. År 2009 lanserar Attendo Kvalitetstermometern som är ett mått för kvaliteten vid varje enhet. Attendo börjar därefter öppet redovisa anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria på hemsidan.

Under början av 10-talet utvecklar Attendo en strategi för evidensbaserad praktik, så att de insatser som görs följer de senaste forskarrönen. Som första företag i branschen presenterade Attendo i maj 2012 ett kvalitetsbokslut. Boksluten ges ut årligen, och har från år 2014 delats upp på Attendos tre affärsområden.

Attendo lanserar förslag på nationell kvalitetsuppföljning – Senior Lotsen. Attendo öppnar även vid denna tid sina första livsstilsboenden, som ytterligare anpassar miljöer och insatser efter de boendes önskemål och intressen.

Ägarhistorik

Ursprunget till dagens Attendo kommer ur det helstatliga konglomeratet Procordia, som på 1980-talet drev en mängd olika verksamheter inom bland annat konsumentvaror. I början av 1990-talet privatiserades stora delar av Procordia, och Attendo fick sina första privata ägare i form av Industri Kapital (idag IK Investment Partners).

Sedan 1995 har ägarskapet i Attendo vandrat via de två serviceföretagen Sodexho och TeleLarm Care, till Bridgepoint och sedan tillbaka till IK Investment Partners.

Under dessa år erbjöds vissa anställda och chefer i Attendo att köpa aktier och bli delägare, vilket lade grunden till Attendos breda ägande bland ledning och medarbetare.

Tidslinje

1985-1992        
Statliga Procordia är den första ägaren och bildar Procordia Service. Det blir starten på en modern koncern inom trygghet, omsorg och service.

1993-1994         
Dåtidens Attendo privatiseras och Industri Kapital tar över ägandet. Koncernen utvecklas med flera tjänster riktade mot äldreomsorg.

1995-2000         
Franska serviceföretaget Sodexho köper det som senare blev Attendo. Koncernens service- och bemanningstjänster utvecklades.

2000-2005         
Gustaf Douglas och Melker Schörling, via bolaget TeleLarm Care som var en viktig pusselbit i grundandet av Attendo, tar över som ägare. Under början av denna period sker namnbytet till Attendo och kvalitetskoncepten utvecklas.

2005-2006         
Bridgepoint förvärvar och utvecklar Attendo till ett renodlat vård- och omsorgsföretag, genom att trygghetslarm och larmmottagningsverksamheten säljs.

2007-2015         
IK Investment Partners (f.d. Industri Kapital) köper tillbaka Attendo och fokuserar på att expandera verksamheten i Norden, bl a genom att förvärva MedOne i Finland.

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.