Dokument och länkar

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Attendo. Förslag ska ha inkommit till Attendo senast den 8 mars 2023.

Förslag och frågor kan skickas genom post till Attendo AB "Attendo AB:s årsstämma" Vendevägen 85B, 182 17 Danderyd eller via e-post till: attendoboard@attendo.com