Hoppa till huvudinnehåll

Syftet med Attendos investerarrelationer

  • Förse kapitalmarknaden med aktuell, relevant och balanserad information för att säkerställa en god likviditet och en rättvis aktiekurs.
  • Säkerställa att gällande regler och förordningar följs.
  • Säkerställa att investerare uppfattar Attendo som en tillgänglig, pålitlig och professionell aktör.
  • Attendo strävar efter att kommunicera en sammanhängande investeringsberättelse som får fler att vilja vara delägare i Attendo.

Känslig information
All information som bedöms vara kurspåverkande och som utgör en direkt risk för väsentliga prisrörelser i Attendos aktier, och sannolikt kommer att ändra den nuvarande etablerade synen på Attendo, bör alltid hänvisas till Attendos Kommunikations- och IR-direktör.

Tyst period
Attendo tillämpar tyst period, som börjar 30 dagar före offentliggörandet av kvartalsrapporten. Under den tysta perioden får inga möten hållas med aktörer från kapitalmarknaden och Attendos talespersoner ska inte delta i några diskussioner om annat än förtydligande av företagets redan publicerad information.

Analytikerträffar och konferenssamtal
Analytikerträffar/konferenssamtal där kvartalsvis och årlig finansiell och affärsorienterad information diskuteras ska samtidigt sändas över internet eller via telefonkonferens för allmänheten. Information om sådana möten/samtal och sändningar ska göras tillgängliga för allmänheten i förväg via pressmeddelande.

Eftersom det finns ett stort intresse från media om Attendos verksamhet, kommer media att bjudas in till analytikerträffar/konferenssamtal men deras frågor kommer att behandlas i en separat diskussion före eller efter analytikerträff/konferenssamtal.

Offentliggörande av resultat
Tillkännagivande av bolagets resultat kommer att offentliggöras till relevanta nyhetsbyråer och publicerad på Attendos hemsida före analytikermöten och konferenssamtal i enlighet med beslut av Attendos Kommunikations- och IR-direktör och Ekonomi- och finansdirektör.

Granskning av analytikerrapporter
Om och när Attendo ombeds av analytiker att granska utkast till rapporter bör granskningen begränsas till korrigeringar av saklig information, information till allmänheten och allmänna diskussioner om vilka faktorer som driver industrin och marknadstillväxt.

Undantag
Vid kommunikation med kapitalmarknaden där någon annan person än utsedda talespersoner är nödvändig måste sådan kommunikation i förväg samordnas med Attendos Kommunikations och IR-direktör.