Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämman har antagit en instruktion för valberedningen som inkluderar dels riktlinjer för valberedningens sammansättning och val av medlemmar samt även valberedningens uppgifter.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslaget och valberedningens motiverade yttrande publiceras även på Attendos webbplats samtidigt som kallelsen offentliggörs.

Aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Förslag ska skickas till adressen: valberedningen@attendo.com.

Årsstämman 2024 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Instruktion för valberedningen


Valberedningsinstruktion