Hoppa till huvudinnehåll

2018 – Avyttring av Attendos finska sjukvårdsverksamhet

Attendo avyttrade den finska sjukvårdsverksamheten till Terveystalo. Sjukvårdsverksamheten utgjorde en del av Attendos verksamhet i Finland. Genom avyttringen blev Attendo ett renodlat omsorgsföretag på den nordiska marknaden.

Läs mer om avyttringen här

 

2017 - Förvärv av Mikeva

Attendo förvärvade det finska omsorgsföretaget Mikeva. Förvärvet stärker Attendos verksamhet inom socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättningar samt kompletterar Attendos erbjudande inom äldreomsorg i Finland geografiskt.

Läs mer om förvärvet här

 

2007 - Förvärv av Medone

Attendo förvärvade MedOne av Sponsor Capital, den ledande leverantören av sjuk- och hälsovårdstjänster i Finland. Genom förvärvet expanderade Attendo sin verksamhet till Finland.

Läs mer om förvärvet här

 

2006 - Förvärv av Barn & Ungdomsgruppen

Attendo Care förvärvade Barn & Ungdomsgruppen AB. I och med förvärvet expanderade Attendo Care sin verksamhet inom socialtjänstområdet till att, förutom omsorg till äldre och funktionshindrade, även innefatta stöd och behandling till barn och familjer.

Läs mer om förvärvet här

 

2005 - Förvärv av Riksbyggens Serviceboenden AB

Attendo förvärvade Riksbyggens äldreomsorgsverksamhet, Riksbyggen Serviceboende AB. Attendo är Nordens ledande äldreomsorgsföretag och genom förvärvet stärktes företagets ställning i framför allt västra och norra Sverige.

Läs mer om förvärvet här

 

2004 - Förvärv av Capiokoncernens äldreomsorgsverksamhet

Attendo förvärvade Capio Omsorg av Capio. Syftet med förvärvet var att omsorgen om de äldre och funktionshindrade ska bli ännu bättre.

Läs mer om förvärvet här