Affärsidé & Marknad

hero icon left
hero icon right

Ledande omsorgsföretag

Attendo är det ledande företaget inom omsorg i Norden. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Attendo är lokalt förankrat och har omkring 700 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner. Företaget har cirka 25 000 medarbetare. Med visionen att stärka individen bedriver Attendo verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Läs mer om Attendos verksamheter

Så skapar vi värde

Attendo verkar på en långsiktigt attraktiv marknad med god tillväxtpotential. Affärsmodellen är beprövad och företaget vilar på en stabil ekonomisk plattform med goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Läs mer om hur vi skapar värde

Systemet för välfärdstjänster

Det nordiska systemet för välfärdstjänster inom vård och omsorg vilar på offentlig finansiering, lokalt eller regionalt ansvar samt ett omfattande regelverk för upphandling och kvalitetstillsyn. Systemet har gradvis öppnats för alternativa utförare i takt med att reformer genomförts.

Läs mer om vård och omsorgsmarknaden

Finansiella mål

Attendo ser en koppling mellan hög kvalitet och stabila marginaler. Attendo avser inte att växa på bekostnad av kvalitet eller lönsamhet. Bolaget ska ha en stark finansiell ställning som säkerställer finansiell stabilitet och ger möjligheter att fatta långsiktiga beslut, och utdelning ska grundas på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position. Målen är uttrycka som:

Årlig tillväxt

På lång sikt 7% årlig tillväxt genom organisk tillväxt och förvärv.

Marginal

På lång sikt uppnå en EBITA-marginal om cirka 9% (tidigare redovisningsstandard).

Finansiering

Nettoskuld/EBITDA ska understiga 3,75.

Utdelning

30% av nettovinsten. Utdelningsmöjligheter baseras på utvärdering av investeringsmöjligheter och bolagets finansiella position.


Attendo kommer att se över och revidera sina finansiella mål under 2020. De nuvarande målen är baserade på den tidigare redovisningsstandarden. Sedan 2019 redovisar Attendo i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 16.