Uppdrag och värderingar

På Attendo är vi övertygade om att alla människor, oavsett livssituation, vill kunna vara den de är och leva sitt liv som de vill ha det. Vårt uppdrag och våra värderingar vägleder oss i varje insats, varje dag.

hero icon left
hero icon right

Människor kommer till oss för att de behöver hjälp och stöd av olika slag. De befinner sig ofta i en utsatt situation. Vi på Attendo har formulerat en gemensam syn på vårt uppdrag och vad vårt arbete syftar till. Vår ambition är att alla människor, oavsett livssituation, så långt som möjligt ska kunna vara den de är och leva det liv de vill. Vårt uppdrag och våra värderingar för oss samman och bildar en gemensam bas för våra insatser.

Vårt uppdrag

Attendos uppdrag är Att stärka individen vilket innebär att se, stödja och stärka varje person.

Att stärka individen betyder att varje person

 • är trygg och kan vara den de är
 • är delaktig och blir lyssnad på
 • blir bemött med värme och respekt
 • trivs och är en del av en gemenskap
 • upplever ökad mening och självständighet

Våra värderingar

Våra värderingar – omtanke, engagemang och kompetens – fungerar som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss till varandra, till kunderna och deras närstående. Tillsammans hjälper de oss att genomföra vårt uppdrag.

Omtanke innebär för oss att

 • Vi visar värme i varje möte
 • Vi stödjer andra och varandra
 • Vi får människor att trivas och känna trygghet
 • Vi ser och lär känna varje människa
 • Vi skapar mening och självständighet i vardagen

Engagemang innebär för oss att

 • Vi visar intresse för varje person
 • Vi är nyfikna
 • Vi är pålitliga, punktliga och tar ansvar
 • Vi gör det lilla extra för att göra skillnad - varje dag
 • Vi känner stolthet över varandra och det vi gör tillsammans

Kompetens innebär för oss att

 • Vi lär oss av varandra och andra
 • Vi delar med oss av det vi är bra på
 • Vi ser och förstår varje person och situation
 • Vi är kunniga, noggranna och håller vad vi lovat
 • Vi söker lösningar där andra ser problem