Delårsrapport januari-september 2022

Fler kunder och bättre marknadsförutsättningar i Finland inför 2023.

Läs rapporten

Årsredovisning

Här finns samlad information om Attendos årsredovisningar. Från och med räkenskapsåret 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Läs mer

Finansiella rapporter

Attendoaktien

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Finansiell information

Finansiell kalender

Attendos finansiella kalender.

Läs mer