Hoppa till huvudinnehåll

Delårsrapport jan-mars

En tydlig resultatförbättring och stark organisk tillväxt under det första kvartalet 2024, drivet av omställningsarbetet i Finland. Försäljningen ökade med 8 procent, samtidigt som det leasejusterade rörelseresultatet ökade med nästan 40 procent jämfört med första kvartalet 2023.

Läs mer

Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2023

Årsredovisningen beskriver utvecklingen under 2023 som kännetecknades av tydliga förbättringar i såväl verksamheten som det finansiella resultatet, drivet av omställningsarbetet i Finland. Attendo tog under året också viktiga steg för att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Läs rapporten

Årsredovisning

Här finns samlad information om Attendos årsredovisningar. Från och med räkenskapsåret 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Läs mer

Attendoaktien

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Läs mer

Finansiell information

Attendos finansiella information.

Läs mer

Finansiell kalender

Attendos finansiella kalender.

Läs mer