Delårsrapport Januari-September 2023

Inför 2023 satte vi en ambitiös plan; att förbättra den operativa verksamheten, fortsätta öka beläggningen och samtidigt förbättra våra avtalsmässiga villkor. Resultatet och kassaflödet i tredje kvartalet visar på styrkan i vår plan, med en tillväxt på 22 procent och en fördubbling av resultatet.

Läs rapporten

Årsredovisning

Här finns samlad information om Attendos årsredovisningar. Från och med räkenskapsåret 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Läs mer

Attendoaktien

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Läs mer

Finansiell information

Attendos finansiella information.

Läs mer

Finansiell kalender

Attendos finansiella kalender.

Läs mer