Finansiella Rapporter & Presentationer

Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2020 – Tydligt fokus på att lindra effekter av corona-viruset.

2019 var ett expansivt år med många nyöppnade platser, men också ett utmanande år med ett kraftigt resultatfall i vår finska verksamhet.

Attendos kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2019 med fokus på omsorgshjältar.

Finansiella rapporter

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Finansiell information för Attendo under åren.

Attendos finansiella kalender

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

Tel: +46 70 509 77 61 Email: andreas.koch@attendo.com