Delårsrapport Januari-Juni 2023

Vi fortsätter att uppvisa en stark tillväxt och en resultatmässig återhämtning under andra kvartalet. Förbättringen stärker vår finansiella ställning och gör Attendo bättre rustat att fortsätta investera i framtidens omsorg.

Läs rapporten

Årsredovisning

Här finns samlad information om Attendos årsredovisningar. Från och med räkenskapsåret 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Läs mer

Attendoaktien

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Läs mer

Finansiell information

Attendos finansiella information.

Läs mer

Finansiell kalender

Attendos finansiella kalender.

Läs mer