Finansiella Rapporter & Presentationer

Attendos bokslutskommuniké för 2019 - God organisk tillväxt men fortsatt svag lönsamhet i Finland.

2019 var ett expansivt år med många nyöppnade platser, men också ett utmanande år med ett kraftigt resultatfall i vår finska verksamhet.

Attendos kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 visar Attendos bidrag till samhällsutveckling, kvalitet och nöjda medarbetare.

Finansiella rapporter

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Finansiell information för Attendo under åren.

Attendos finansiella kalender

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

Tel: +46 70 509 77 61 Email: andreas.koch@attendo.com