Finansiella Rapporter & Presentationer

Delårsrapport januari-september 2019

Attendos rapport för det tredje kvartalet 2019: Stabil utveckling trots utmaningar

Årsredovisning 2018

2018 var ett händelserikt år för Attendo, där vi både gjort viktiga framsteg och sett nya utmaningar.

Kvalitets- och hållbarhetsrapport 2018

Attendos kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 visar Attendos bidrag till samhällsutveckling, kvalitet och nöjda medarbetare.

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Finansiell information för Attendo under åren.

Attendos finansiella kalender

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

Tel: +46 70 509 77 61 Email: andreas.koch@attendo.com