Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Attendo visade fortsatt återhämtning under årets sista kvartal med hög tillväxt och förbättrat resultat. Omsättningen ökade med 17 procent och det leasejusterade resultatet uppgick till 151 Mkr (8).

Läs rapporten

Årsredovisning

Här finns samlad information om Attendos årsredovisningar. Från och med räkenskapsåret 2021 finns den svenska årsredovisningen även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Läs mer

Attendoaktien

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Läs mer

Finansiell information

Attendos finansiella information.

Läs mer

Finansiell kalender

Attendos finansiella kalender.

Läs mer