Finansiella Rapporter & Presentationer

Attendos bokslutskommuniké för 2019 - God organisk tillväxt men fortsatt svag lönsamhet i Finland.

2018 var ett händelserikt år för Attendo, där vi både gjort viktiga framsteg och sett nya utmaningar.

Attendos kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 visar Attendos bidrag till samhällsutveckling, kvalitet och nöjda medarbetare.

Finansiella rapporter

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Finansiell information för Attendo under åren.

Attendos finansiella kalender

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

Tel: +46 70 509 77 61 Email: andreas.koch@attendo.com