Finansiella Rapporter & Presentationer

Fortsatt positiv utveckling i Finland och stabil utveckling i Skandinavien under utmanande kvartal. Attendo presenterar nya finansiella mål till 2023.

2019 var ett expansivt år med många nyöppnade platser, men också ett utmanande år med ett kraftigt resultatfall i vår finska verksamhet.

Attendos magasin "Omsorgshjältar" visar viktiga insatser för kvalitet och hållbarhet i Attendo 2019/20.

Finansiella rapporter

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.

Finansiell information för Attendo under åren.

Attendos finansiella kalender

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

Tel: +46 70 509 77 61 Email: andreas.koch@attendo.com