Kontakter

Kommunikations- och IR-direktör

Andreas Koch

Chef Samhällskommunikation

Stefan Svanström

Presschef

Linda Bengtsson

Ekonomi- och finansdirektör

Fredrik Lagercrantz

VD-Sekreterare (För kontakt med VD)

Ulrika Engdahl

Head of Legal & Compliance

Jo-Anna Nordström