Kontakter

Andreas Koch

Kommunikations- och IR-direktör

Andreas Koch

Stefan Svanström

Chef Samhällskommunikation

Stefan Svanström

Linda Bengtsson

Presschef

Linda Bengtsson

Fredrik Lagercrantz

Ekonomi- och finansdirektör

Fredrik Lagercrantz

Ulrika Engdahl

VD-Sekreterare (För kontakt med VD)

Ulrika Engdahl

Jo-Anna Nordström

Chefsjurist och hållbarhetsdirektör

Jo-Anna Nordström