Hållbarhet

Som ledande på omsorgstjänster i Norden har Attendo en självklar roll i att göra samhället mer hållbart. Genom vår ständiga strävan att ge bättre omsorg till fler bidrar Attendo till att samhället utvecklas i hållbar riktning.

hero icon left
hero icon right

En agenda för hållbar utveckling

Omsorg om människor med behov är en central del av ett hållbart samhälle. Attendo har utvecklat en genomgripande hållbarhetsagenda som utgör en del av den övergripande affärsstrategin. Inom ramen för agendan arbetar vi systematiskt och målmedvetet med hållbarhet inom fem fokusområden:

Livskvalitet

Nya arbetssätt som ökar välmående, hälsa och livskvalitet för människor i behov av omsorg.

Värdeskapande omsorgstjänster

Ny kapacitet och innovationer som ökar samhällets förmåga att möta nutida och framtida behov av omsorg.

Engagerade medarbetare

Ledarskap och meningsfulla, utvecklande arbeten som bidrar till delaktighet och integration.

Miljömässig hänsyn

Omsorgslösningar som minimerar användningen av naturresurser och värnar om en hållbar utveckling för miljö och klimat.

Ansvarsfull verksamhet

Ett värderingsburet företagande som är transparent, tillförlitligt och har ekonomisk bärkraft över tid.

Hållbarhetsrapport 2021

Omsorgstjänster är en central del av ett hållbart samhälle. Genom att personer i behov av omsorg får stöd i vardagen tillgodoses grundläggande rättigheter till såväl liv, hälsa och välmående som delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.

Attendo är en betydande utförare av omsorgstjänster och förser samhället med nya platser, nya arbetssätt och innovationer. Genom att ge fler människor tillgång till kostnadseffektiv omsorg av hög kvalitet bidrar Attendo till att samhället utvecklas i hållbar riktning. Som arbetsgivare bidrar vi också till sunda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och inflytande för drygt 25 000 medarbetare. Attendo arbetar systematiskt för att verksamhetens påverkan på miljö och klimat ska vara långsiktigt hållbar.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021